• Lịch Sử

  GNI chính thức mở tại Việt Nam vào tháng 06 năm 2005. Sau nhiều năm triển khai, các dự án phát triển cộng đồng đạt được nhiều hiệu quả trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em cũng như cộng đồng người dân

  Xem thêm
 • Sứ mệnh

  GNI nỗ lực vì một thế giới không nghèo đói, nơi mọi người được chung sống trong hòa bình. GNI tôn trọng quyền con người của những người trong cộng đồng đang phải chịu cảnh đói nghèo, thảm họa, áp bức; đồng thời, giúp họ có khả năng sống tự lực

  Xem thêm
 • Giá trị cốt lõi

  GNI làm việc ở bất kỳ nơi nào cần sự trợ giúp, không phân biệt chung tộc, tôn giáo, ý thức hệ và khó khăn về địa lý. GNI huy động và tổ chức cho các tình nguyện viên địa phương tham gia phát triển cộng đồng nơi họ sinh sống

  Xem thêm
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi