Good Neighbors hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam

Để chung tay cùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, trong Quý I năm 2020, tổ chức Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chung tay cùng cộng đồng và chính phủ Việt Nam phòng/chống,...

Xem thêm

Chương trình khám sức khỏe cho học sinh tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình năm 2019

Trong hai ngày 21-22/9/2019, tổ chức Good Neighboers International (GNI) tại Việt Nam đã triển khai chương trình Khám sức khỏe hàng năm cho học sinh tại 03 xã Xăm Khòe, Bao La và Piềng Vế thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Xem thêm

GNI tổ chức hội thảo lập kế hoạch hoạt động dự án 2018 (POA – Plan of Actions)

Trong 02 ngày 29-30/8/2017, tại hội trường tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, tổ chức Good Neighbors đã tổ chức thành công hội thảo lập kế hoạch hoạt động (POA) năm 2018. 

Xem thêm

Tổng quan chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em 2016

GNI tập trung vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tăng cường sức khỏe và thể chất cho trẻ em.

Xem thêm
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi