11

08/2016

Tổng quan chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em 2016

GNI tập trung vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tăng cường sức khỏe và thể chất cho trẻ em.

Xem thêm

06

09/2017

GNI tổ chức hội thảo lập kế hoạch hoạt động dự án 2018 (POA – Plan of Actions)

Trong 02 ngày 29-30/8/2017, tại hội trường tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, tổ chức Good Neighbors đã tổ chức thành công hội thảo lập kế hoạch hoạt động (POA) năm 2018. 

Xem thêm
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi