Sức khỏe cộng đồng

Sức khỏe cộng đồng

GNI tập trung chăm sóc sức khỏe ban đầu phòng ngừa bệnh tật, tăng cường sức khỏe thể chất cho trẻ em thông qua các hoạt động như khám chữa bệnh định kỳ cho trẻ em, hỗ trợ trang thiết bị cho trạm y tế, hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em và tập huấn nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

 

 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi