GNI ĐA DẠNG CÁC MÔ HÌNH SINH KẾ

     GNI ĐA DẠNG CÁC MÔ HÌNH SINH KẾ 

 

    Năm 2016 là một năm hoạt động tích cực và hiệu quả của các dự án sinh kế trên tất cả các địa bàn dự án của GNI. Đến tháng 12/2016 GNI đã thành lập được 49 nhóm sinh kế với 676 hộ gia đình được vay vốn với tổng số vốn  8,3  tỉ đồng.Trong đó việc đa dạng hóa các mô hình sinh kế rất được quan tâm nhằm tạo thu nhập ổn định, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

 

Trên địa bàn huyện Tân Lạc, Hòa Bình hiện tại GNI đang thử nghiệm và mở rộng mô hình trồng rau trái vụ tại hai xã vùng cao là Quyết Chiến, Lũng Vân. Năm 2016 GNI đã hỗ trợ cho các hộ gia đình về kỹ thuật canh tác, giống và  tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Những cây trồng như củ cải Hàn Quốc, xúp lơ, cải bắp, ớt, su su đều cho năng suất cao và được thị trường ưa chuộng bước đầu cải thiện thu nhập cho các hộ dân trong nhóm sinh kế.

 

Địa bàn dự án tại Mai Châu, Hòa Bình GNI phát triển mô hình chăn nuôi lợn sạch nhằm tận dụng lợi thế của địa phương trong lĩnh vực chăn nuôi và nằm trong khu vực có lượng khách du lịch lớn.Sau một thời gian mô hình chăn nuôi lợn sạch đang dần trở thành thương hiệu được quan tâm trên địa bàn huyện Mai Châu.

 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi