Quan hệ đối tác

Quan hệ đối tác

GNI rất chú trọng tới việc hợp tác với các đối tác như Chương trình Lương thực Thế giới (UNWFP), Cao ủy Liên hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP), Quỹ phát triển vốn của Liên hợp Quốc (UNCDF). Tại Việt Nam, GNI cũng tăng cường việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với các cơ quan chính phủ như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền địa phương, các trường học và doanh nghiệp tại Việt Nam

 

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi