Hội thảo Quản lý Trường hợp trẻ em 2018

 

Hội thảo Quản lý Trường hợp trẻ em 2018

 Trong hai ngày 12-13/7/2018, bộ phận Bảo trợ trẻ em của Tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam (GNI) đã tổ chức Hội thảo Quản lý Trường hợp trẻ em để nâng cao năng lực hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt cho Cán bộ Quản lý dự án (CB QLDA), Cán bộ Quản lý trường hợp (CB QLTH) tại Văn phòng Hà Nội và 07 địa bàn Dự án tại Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hà Giang. Hội thảo có sự tham dự của ông An Yong Sic, Trưởng Đại diện, bà Đào Thiên Lý, Tổng quản lí của GNI tại Việt Nam, đặc biệt là có sự tham gia của ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Hội thảo tiến hành phân tích các trường hợp đặc biệt trong và ngoài vùng Dự án theo các mục tiêu và nguyên tắc: Thảo luận và quyết định chiến lược hỗ trợ/can thiệp một cách dân chủ và chuyên nghiệp, huy động tối đa kiến thức và kinh nghiệm của nhóm, chú ý tính khả thi của các giải pháp, thống nhất kế hoạch và hành động hiệu quả, ngăn chặn không để vấn đề tiếp tục tái diễn với trẻ.

Trong ngày thứ 2 của Hội thảo, chương trình có sự tham gia của ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Đặng Hoa Nam đã có những giới thiệu, chia sẻ về Quy trình hỗ trợ can thiệp với các trường hợp xâm hại, bạo lực trẻ em trong cộng đồng theo tinh thần của Luật Trẻ em 2016 và bối cảnh của Việt Nam, vai trò của INGO trong quy trình hỗ trợ can thiệp tại Việt Nam; những thuận lợi, khó khăn/hạn chế và phản ứng khi cần thiết... Thông qua Hội thảo, Cục trưởng, Trưởng Đại diện, Tổng Quản lí và các CB QLTH của GNI đã có những đối thoại, trao đổi cởi mở về chính sách, chương trình, bối cảnh BVTE của Việt Nam hiện nay.

Tham gia Hội thảo, các CB QLDA và CB QLTH GNI được trang bị thêm kiến thức kĩ năng để tiếp cận và trợ giúp trẻ giải quyết vấn đề một cách chuyên nghiệp, ý thức sâu sắc hơn về giá trị và niềm tin của chính mình trong công tác hỗ trợ trẻ em tại Việt Nam, kiên quyết nguyên tắc lấy trẻ làm trọng tâm để cung cấp dịch vụ hỗ trợ và lên các kế hoạch hành động để bảo vệ trẻ, vì một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh của Tổ chức GNI tại Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội thảo:

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi