GNI tổ chức hội thảo lập kế hoạch hoạt động dự án 2018 (POA – Plan of Actions)

Hội thảo lập kế hoạch hoạt động dự án 2018 (POA – Plan of Actions)  

   Trong 02 ngày 29-30/8/2017, tại hội trường tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, tổ chức Good Neighbors đã tổ chức thành công Hội thảo lập kế hoạch hoạt động (POA) năm 2018. Tham dự hội thảo có sự tham gia của Trưởng đại diện GNI tại Việt Nam – Ông An Yong Sic, Giám đốc điều hành Lim Hye Young cùng toàn bộ các Quản lý dự án, Quản lý bộ phận và các Trưởng nhóm của các văn phòng dự án.

 

     Nội dung của hội thảo lập POA gồm có hai phần chính, phần lập kế hoạch theo các địa bàn dự án (CDP) và phần trình bày, chia sẻ kế hoạch hoạt động dự án năm 2018 của các CDP. Trong phần lập kế hoạch theo các địa bàn dự án, các nhân viên đã được phân thành 5 nhóm theo mảng hoạt động dự án như Giáo dục & Nước sạch vệ sinh môi trường, Sinh kế, Chăm sóc trẻ em, Bảo vệ trẻ em, Hành chính và Xây dựng mạng lưới. Các nhóm được hướng dẫn cụ thể cách nhập các hoạt động của mỗi CDP căn cứ trên khung chiến lược quốc gia và hướng dẫn lựa chọn thời gian triển khai hoạt động. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm cùng tham gia thảo luận, điều chỉnh kế hoạch tài chính chi tiết theo thời gian biểu cụ thể của năm tiếp theo.

Phần thảo luận nhóm

    Tại phần trình bày và chia sẻ POA của các địa bàn dự án, Trưởng đại diện – ông An Yong Sic đã bày tỏ sự vui mừng vì chất lượng và tiến độ việc lập kế hoạch năm nay có nhiều tiến bộ, các kế hoạch hoạt động dự án của các CDP đã ngày càng đa dạng, thiết thực và có tính khả thi cao. Trưởng đại diện khích lệ toàn bộ nhân viên GNI cùng quyết tâm thực hiện những kế hoạch, mục tiêu trong năm tới được trình bày trong buổi chia sẻ.

Chia sẻ POA của các CDP

    Hội thảo lập POA là một trong những hoạt động thường niên của GNI để đánh giá tình hình hoạt động hiện tại, qua đó có những kế hoạch điều chỉnh phù hợp nhất về ngân sách, thời gian triển khai, nâng cao tính khả thi bằng cách đề ra những mục tiêu phù hợp với năng lực của từng địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các địa bàn dự án.

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi