Cơ hội làm nhân viên

 

 CƠ HỘI LÀM NHÂN VIÊN

 

  Good Neighbors là tổ chức phi lợi nhuận, tình nguyện và nhân đạo quốc tế làm việc tại 40 quốc gia. Good Neighbors hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005 tập trung vào các mảng như: Bảo trợ trẻ em, giáo dục, tăng cường sức khỏe, nước sạch & vệ sinh môi trường, phát triển sinh kế, xây dựng mạng lưới đối tác, vận động, cứu trợ khẩn cấp. Tổ chức Good Neighbors đang hỗ trợ cho hơn 10 triệu trẻ em trên thế giới.Các chương trình của Good Neighbors Việt Nam được thực hiện tại các tỉnh miền núi bao gồm Hòa Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Hà Giang nơi người dân đa số thuộc các dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn hạn chế, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

         Chúng tôi hiện đang cần tuyển cán bộ có trình độ và kinh nghiệm cho vị trí sau:

         Biểu mẫu ứng tuyển

 

      Vui lòng gửi CV vào hòm mail: recruitment@gni.org.vn và đọc thêm thông tin chi tiết.

 
 
 
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi