Bảo trợ trẻ em

 

Bảo trợ trẻ em

GNI thực hiện chương trình bảo trợ cho trẻ em thông qua các hoạt động kết nối nhà tài trợ và trẻ bảo trợ, tặng quà hàng năm, thăm và tham vấn định kỳ gia đình trẻ, hỗ trợ các trường hợp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, bệnh tật hiểm nghèo.

 

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi